هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهش با حمایت IEEE در تاریخ های 29 و 30 اردیبهشت 1400  توسط دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار می گردد ، این کنفرانس دارای نمایه های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) , و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)  می باشد,  از همگی پژوهشگران حوزه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات و پژوهشگرانی…