واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه مهندسی  کامپیوتر  موسسه   وبیناری  با موضوع:
♦️ آموزش مبتنی بر اینترنت اشیا در دوران کرونا ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم  ”

◀️ در تاریخ  24 آذر ماه دوشنبه ساعت ۱۴:۳۰ برگزارمی نماید:

⏬ محورهای وبینار:
1-  فناوری های نوین آموزشی

2-نقش اینترنت اشیا در آموزش

3- آموزش از راه دور

4- کیفیت بخشی به فرایند یاددهی – یادگیری

◀️ استاد وبینار :

خانم دکتر لیلا داودی ثانی-استاد مدعوگروه کامپیوترموسسه و

کاشناس شبکه اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش خراسان رضوی

⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

#پژوهشی موسسه اقبال لاهوری