وبینارهای هفته پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه روانشناسی موسسه وبیناری با موضوع:
♦️ ساختن پادزهر رشد از زهر شرایط کنونی ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم ”
◀️ در تاریخ 26 آذر ماه چهارشنبه  ساعت 14:30 برگزارمی نماید:
◀️ استاد وبینار :
خانم دکتر زهره سپهری شاملو

دانشیار بازنشسته دانشگاه فردوسی

عضو هیات علمی گروه روانشناسی موسسه اقبال لاهوری
⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

پژوهشی موسسه اقبال لاهوری