واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه  روانشناسی  موسسه    وبینار تخصصی  روانشناسی با موضوع((ارتقا مهارت تاب آوری در دوران کرونا  )) را در  در تاریخ  ۳ آبان ماه  شنبه ساعت ۱۷ ”   توسط  سرکارخانم  دکتر کرمانی مامازندی  عضو محترم هیات علمی  برگزارنمود

.مشاهده وبینار