وبینارهای هفته پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه روانشناسی موسسه وبیناری با موضوع:
♦️ مقابله با اهمالکاری ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم ”
◀️ در تاریخ ۲۲ آذر ماه شنبه ساعت ۱۶:۳۰ برگزارمی نماید:
⏬ محورهای وبینار:
_ اهمالکاری چیست؟
_ چرا اهمالکاری می کنیم ؟
_ دلایل اهمالکاری
_راهکارهای مقابله با اهمالکاری

◀️ استاد وبینار :
سرکار خانم دکتر کرمانی مامازندی زاده
عضو محترم علمی گروه روانشناسی موسسه
⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

واحد پژوهشی موسسه اقبال لاهوری