واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه کامپیوتر موسسه وبینار با موضوع:

♦️ معرفی ساختار برگزاری آزمون های آنلاین و ارزشیابی در سامانه آموزش مجازی ♦️
◀️ ویژه اساتید محترم ”
◀️ در تاریخ ۴ آذر ماه سه شنبه ساعت ۱۹ برگزارمی نماید:
⏬ محورهای وبینار:
_ معرفی سامانه آموزش مجازی
_ نحوه گزارش گیری از آزمون ها
_ویژیگی های سامانه آموزش مجازی

◀️ استاد وبینار :
جناب آقای مهندس سید حسام رضوی زاده مدیر گروه و
عضو محترم هیات علمی
گروه کامپیوتر موسسه
⬅️ لینک ورود وبینار :👇

event.eqbal.ac.ir

واحد پژوهشی موسسه اقبال لاهوری

 

لینک وبینار