واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه روانشناسی موسسه وبینار تخصصی  روانشناسی با موضوع: شکست عشقی و سوگ ویژه اساتید و دانشجویان محترم ️ در محورهای ذیل:_ شکست عشقی چیست؟_ آسیب های ناشی از شکست های مکرر عاطفی_با سوگ ناشی از شکست عاطفی چگوته باید برخورد کرد؟_مراحل سوگ ودرمان آن ️توسط  سرکار خانم دکتر ابهر زنجانی عضو محترم هیات علمی گروه روانشناسی موسسه برگزار نمود . 

مشاهده وبینار