وبینارهای هفته پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه مهندسی صنایع موسسه وبیناری با موضوع:

♦️ارائه تجربیات عملی در پیاده سازی ابزارتولید ناب (5 اس،کایزن،حلقه های کنترل کیفیت ) ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم ”
◀️ در تاریخ 24 آذر ماه  دوشنبه ساعت 16:30 برگزارمی نماید:
⏬ آموزش ، فرهنگ سازی و مدیریت تغییر- پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار(5s)

– افزایش بهره وری با حذف اتلاف ها

– تشکیل تیم های حلقه کنترل کیفیت

– حل مشکلات ریشه ای با استفاده از ابزار تولید ناب

◀️ استاد وبینار :

آقای مهندس مصطفی ملاحی  کارشناس ارشد مهندسی برق

کارشناس مسیول بهره برداری شرکت توزیع برق

خانم دکتر شیما جوانمرد  استادیار
مدیر گروه وعضو علمی گروه مهندسی صنایع موسسه
⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

واحد پژوهشی موسسه اقبال لاهوری