وبینارهای هفته پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه مهندسی صنایع موسسه   وبیناری  با موضوع:
♦️ ارائه تجربیات پروژه های مدیریت       دانش _ فرصت چالش ها  ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم  ”
◀️ در تاریخ  ۲۳ آذر ماه یکشنبه ساعت ۱۴:۳۰ برگزارمی نماید:
⏬ محورهای وبینار:
_  مدیریت دانش
_چالش ها و فرصت های پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها

◀️ استاد وبینار :
آقای مهندس منصور سالاری
سرکار خانم دکتر شیما جوانمرد
مدیر گروه وعضو  علمی گروه مهندسی صنایع موسسه
⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

#پژوهشی موسسه اقبال لاهوری