پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

معرفی تکنیک آنالیز هزینه چرخه عمر در مدیریت دارایی های فیزیکی

 وبینارهای هفته پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه مهندسی صنایع موسسه   وبیناری  با موضوع:
♦️ معرفی تکنیک آنالیز هزینه چرخه عمر  در مدیریت دارایی های فیزیکی ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم  ”
◀️ در تاریخ  26 آذر ماه چهارشنبه ساعت 16:30 برگزارمی نماید:
⏬ محورهای وبینار:

معرفی مدیریت دارایی های فیزیکی

معرفی آنالیز چرخه عمر (LCC)

بررسی تاثیر آنالیز چرخه عمر (LCC) در کاهش هزینه ها

◀️ استاد وبینار :
مدیر گروه وعضو علمی گروه مهندسی صنایع موسسه
⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

#پژوهشی موسسه اقبال لاهوری

in
پرتال پژوهش موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری 0 https://pajoheshyar.eqbal.ac.ir/?page_id=691#respond
6