وبینارهای هفته پژوهش و فناوری

واحد پژوهشی موسسه  آموزش عالی اقبال لاهوری با همکاری گروه  ارتباط تصویری    وبیناری  با موضوع:
♦️نیچه و تاثیر آن بر پست مدرنیزم ♦️

◀️ ویژه دانشجویان و اساتید محترم  ”

◀️ در تاریخ 25آذر ماه  سه شنبه ساعت ۱۴:۳۰ برگزارمی نماید:

⏬ محورهای وبینار:
*      مفهوم پست مدرنیزم

  • هنرهای پست مدرن

◀️ استاد وبینار :

سرکار خانم سارا جوانمرد سرکار خانم شیدا نصیری

کارشناسان ارشد  رشته  هنرهای تجسمی

⬅️ لینک ورود وبینار :👇
event.eqbal.ac.ir

#پژوهشی موسسه اقبال لاهوری