هفته پژوهشی متفاوت در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
مدیریت واحد پژوهشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش وفناوری برگزار می نماید :
اطلاعات بیشتر در پوستر آمده است.

نمایشگاه های مجازی :eqbal.ac.ir
لینک ورود به وبینار ها :
http://event.eqbal.ac.ir

پژوهشی موسسه اقبال لاهوری